Parashat Hashavua

November 16, 2023    
1:00 pm - 2:00 pm