Parashat Hashavua

November 30, 2023    
1:00 pm - 2:00 pm